divendres, 8 de febrer de 2008

Més de 3.000 joves ja s'han informat sobre com rebre els ajuts de la renda bàsica d'emancipació


Pensem en les persones. Aquest és el leitmotiv que guia l'acció política dels socialistes. Un concepte que no és una frase bonica de cara a la galeria sinó una síntesi de la nostra obra de Govern. Per posar només un exemple, ahir vaig donar a conèixer les primeres dades territorials en relació a la renda bàsica d'emancipació. Com sabeu, la llei del Govern Zapatero que ofereix ajuts als joves per tal que puguin pagar un lloguer. Uns ajuts que suposen un total de 10.080 euros en quatre anys. És a dir, quasi 1.700.000 de les antigues pessetes.

A hores d'ara, 3120 joves del Camp de Tarragona ja han demanat informació i 280 ja han sol.licitat aquesta ajuda de 210 euros mensuals per poder pagar un lloguer. Amb aquesta mesura els socialistes comencem a posar fil a l'agulla a un dels nombrosos desgavells que vam heretar del PP: la dificultat per a molts joves d'accedir a un habitatge.

La política neoliberal dels Rato, Rajoy, Acebes i companyia va comportar que l'accés a una vivenda es convertís en el principal problema dels joves d'aquest país. Només cal recordar les declaracions del ministre Rato quan va afirmar que la gent comprava pisos perquè era rica (!)

En contraposició amb això, el Govern de Zapatero ha impulsat polítiques que han provocat la baixada del preu dels habitatges, mes rera mes, i ha facilitat l'accés dels joves a una vivenda de lloguer. En aquest sentit, vull remarcar que el Govern socialista ha considerat sempre una prioritat donar resposta a les necessitats d'emancipació de tota una generació de joves que es troben amb dificultats per accedir a un habitatge

Des d'aquí vull animar tots els joves de les comarques del Camp de Tarragona a sol.licitar aquesta renda bàsica d'emancipació. El procediment és tan senzill com descarregar el formulari de la pàgina web del ministeri de Vivenda i lliurar-lo a les oficines d'habitatge dels Ajuntaments o a les de la Generalitat. La resolució s'enllestirà, com a màxim, en dos mesos a partir del moment de lliurar la sol.licitud.

Com deia al principi, els socialistes pensem en les persones.