divendres, 22 de juny de 2012

Compromís amb la transparència i la regeneració democràtica

Els darrers dies han sortit als mitjans de comunicació diferents informacions al voltant del grup d’empreses INNOVA a Reus. Els càrrecs electes tenim molt clar que ens devem als ciutadans i és a ells a qui hem de respondre. En aquest sentit vull fer algunes consideracions.

A Reus hem iniciat un nou projecte polític ambiciós que volem que sigui engrescador i il•lusionant. Volem que la ciutadania de Reus es torni a sentir orgullosa de la seva ciutat i que participi en el disseny del seu present i del seu futur. I per això hem començat a definir un horitzó, una estratègia i un lideratge fort i compartit.

Per aconseguir-ho hem renovat el nostre compromís amb la transparència, amb l’ètica, amb la regeneració de la política i amb un model de gestió pública que s’ha demostrat eficaç per fer progressar la ciutat i perquè els reusencs gaudeixin de més i millors serveis.

Per descomptat, com no podria ser d’altra manera, defensem la presumpció d’innocència i el respecte a l’honorabilitat de desenes i desenes de càrrecs públics que al llarg de tots aquests anys de democràcia han dedicat molt temps de les seves vides a servir la nostra ciutat, a modernitzar-la i a fer-la progressar, convertint-la en modèlica i referent en moltíssims àmbits.

Però també és cert que no podem ni volem restar impassibles davant el conjunt de notícies que darrerament estan apareixent als mitjans de comunicació sobre presumptes irregularitats comeses en la gestió d’alguns serveis públics de la ciutat.

Nosaltres som els primers interessats en conèixer tot el què ha passat. Volem i exigim la màxima transparència. Volem saber-ho tot i com abans millor. En la seva integritat. Només així podrem fer un anàlisi acurat i rigorós del què ha passat i extreure’n conseqüències. Necessitem tota la informació al davant perque no es poden emetre judicis de valor sobre hipòtesis, conjectures, interpretacions i informació parcial i fragmentada. S’ha de treballar sobre bases objectives. No estic segur que el control i dosificació de la informació que n’està fent l’Alcalde de la ciutat sigui la millor forma de garantir aquesta transparència. Des del respecte institucional, li demano que faci pública d’una vegada per totes tota la informació de què disposa, que no la utilitzi amb finalitats partidistes i que, a més, en un gest inequívoc de voluntat de transparència, se sumi a la petició de creació de la comissió d’investigació que hem proposat al Parlament de Catalunya i que ha d’examinar el model de gestió sanitària del nostre país, inclòs el de la nostra ciutat. Ell, a títol individual, i alhora, que convenci els dirigents del seu partit de la importància de sumar-s’hi. Crec que fóra bo en aquest afany de recuperació de la credibilitat perduda i de la confiança envers la política i els servidors públics.

Volem arribar fins al final. Volem saber tot el què ha passat. I volem que quedi clar que si algú, ha abusat del sistema, s’ha endut diners públics de forma il•legal o ha cobrat per fer feines que no ha fet, serem exemplars i contundents en l’exigència de responsabilitats. Sigui qui sigui. D’un partit o d’un altre. Amb aquells que ho hagin fet i amb aquells que ho hagin permès.

Si algú ha comès alguna irregularitat o il•legalitat amb la utilització dels diners públics, ha de rendir comptes a nivell polític i davant els tribunals, si cal. I el més important, els diners que hagin rebut de manera no justificada, els hauran de tornar. Hem fet una aposta ferma per la transparència, per l'ètica i per la regeneració de la política i no entraré amb cap contradicció, ni personal ni política amb aquest compromís. Exigiré les responsabilitats que calgui en el moment que calgui per fer honor aquest compromís.

Ara bé, el fet que algú, a títol individual s’hagi aprofitat del sistema, o hagi comès irregularitats o il•legalitats, no ha de servir per confondre sobre la bondat i l’eficàcia del model. El sistema públic de prestació de serveis a la ciutat continua essent bo i ens oposarem de forma contundent a qualsevol intent de privatització del model o d’empreses que són patrimoni dels ciutadans de Reus.

Per tot això, també crec que ha arribat el moment de replantejar-se el model d’INNOVA. El moment de reflexionar sobre la idoneïtat i l'oportunitat de la seva existència. Sobretot, per no confondre el model de societats anònimes municipals que ha estat bo en la prestació de serveis a la ciutat i que ha contribuït a la millora del benestar dels reusencs, amb INNOVA, una societat interposada entre aquestes empreses municipals i la Junta general d’accionistes, que és el Ple de l’Ajuntament. És el moment de l’eficàcia i de l’eficiència. Eficàcia és assolir objectius i això és obvi que s’ha aconseguit amb els serveis i els equipaments que disposa la ciutat. L’eficiència és fer-ho optimitzant recursos, al millor preu i amb el màxim resultat. I això ara mateix està en dubte. Per això crec que el que cal és més transparència. Més transparència en la gestió i en la política.